PLX TJÄRÖ17~20 augusti 2023
Kosmogon

Kosmogon

Över havet smyger sig en bris av varma analoga ljud. Mellotronerna svajar som svarta segel vid det mörka sundet. Vi gör ett intrask i kosmiska gränsmarker med Kosmogon.