PLX TJÄRÖ17~20 augusti 2023
Levi Hayes & Daniel Ellow

Levi Hayes & Daniel Ellow

Levi Hayes och Daniel Ellow utforskar kollektiva och kollaborativa former och metoder inom en mängd olika områden, såsom arkitektur, konst och kulturarv. De föreslår alternativa rum, genom vilka skapandet av nya former – materiella och institutionella – kan förstås med utgångspunkt i de konstnärliga praktikerna. Verket handlar om att vägleda sinnet från denna verklighet till en annan, genom att följa traditionella principer för rituella och ceremoniella rum – där interna och externa landskap är minst lika riktiga, och kommer från reella och undermedvetna former, välbekanta som främmande. Vi dras till mellanrummet, där ser vi våra objekt ta form. För oss är formerna och konturerna alltid på gränsen till att övergå i något annat. Vi använder skala och proportioner som arkitektoniskt medel för att påminna oss om att vi är små, när vi känner oss små uppmuntras vi undermedvetet att känna oss sårbara. När vi känner oss sårbara kan vi vara öppna för andlig transcendens. Verket engagerar sig i vårt medvetande, vår sinnlighet och vår anknytning till omgivningen.

Artist Homepage.