PLX TJÄRÖ17~20 augusti 2023
Josefin Åberg

Josefin Åberg

Josefin Åberg är en malmöbaserad textilkonstnär och designer som experimenterar i olika textila tekniker och okonventionella material. Under årets plx bjuder Josefin in att uppleva en textil sfär av fysisk och ickefysisk rumslighet, där sinne låts påverkas av omgivningens färger och mönster.