PLX TJÄRÖ17~20 augusti 2023
Gott Snack

Gott Snack

Med ett brett spektra av gäster och höga tak har Gott Snack skapat punkig morgonradio i över 3 år och under PLX-helgen byter de miljö från trång studio till skärgårdsidyll för att liverapportera dagligen från festivalen.

Artist page.