PLX TJÄRÖ17~20 augusti 2023
Unn Aurell & Erik Hällman

Unn Aurell & Erik Hällman

Unn Aurell och Erik Hällman är konstnärer baserade i Köpenhamn. Unn Aurell arbetar med video, installation och ibland text. För närvarande arbetar hon med 3d-animerade videor, där hon återskapar igenkännbara miljöer från verkligheten i fiktiva rum som kan förvridas och göras absurda, och där dramatiska scener kan utspela sig. Erik Hällman gör verk där han samplar från sin samling av allmogeskrammel och skräp. Han undersöker kontrasten mellan det syntetiska och det organiska och hur det påverkar omgivningen. Till årets festival upcyclar de gatufynd från Köpenhamn och väver in blomstriga narrativ till den medvetne skärgårdsbesökaren i en gemensam installation.