PLX TJÄRÖ17~20 augusti 2023
Fanfaluca

Fanfaluca

Likt de genomskinliga pilträdslöv som utgör ålen i dess första livsstadium blir betraktarna, sammanförda av livets strömmar, varse om sina sinnen. Leken mellan de mest grundläggande beståndsdelarna i vår omgivning: ljus, vatten och ljud förkroppsligas av en återkommande händelse, droppandet. Ett meditativt tillstånd och en mental stiltje, mjukt insnärjda under en vattenyta. Dropparna fångas upp av ett kärl som i sin tur ger ifrån sig en klang. En musik av “drip drop” och resonans från kärlets väggar inscensätts. Varje droppe bryter ytan och en virvlande dans reflekteras på en utvald yta. Vattenytan vilar på en plastduksväv, uppspänd på en träram. Det är här skådespelet börjar, innan droppen frigör sig från massan och påbörjar sin färd mot havet, lika målmedveten som ålen på dess färd mot Sargassohavet.

Artist Instagram.