PLX TJÄRÖ17~20 augusti 2023
Studio PANK

Studio PANK

Stoll är en gruvgång som har sin öppning i dagen, en mörk tunnel som leder till ljuset. Vi föreslår en genväg på vägen ut mot satelliten där stigen viker av kring några stenar och en klipphäll. Med våra träribbor väver vi en gång som börjar bred och hög för att sedan leda in till ett smalt pass fyllt med rök, och sist åter vidgas.

Kanske blir den trånga gången en isbrytare i ett möte med någon i motsatt riktning. Kanske blir öppningen den förlösande transformationen vi alla drömt om sedan vi såg på småstjärnorna. Vi har alla våra mörka passager att ta oss igenom men genom Stoll kan du komma ut som vem du vill.

Artist Instagram.