PLX TJÄRÖ17~20 augusti 2023
PLX TALKS

PLX TALKS

PLX Talks är en plattform för konstnärliga samtal och paneldiskussioner där vi bjuder in konstnärer till att artikulera sina praktiker. Syftet är att löpande producera artist talks, videos, diskussioner om konst och kultur. PLX Talks är en kulturell plattform som önskar att fördjupa förståelsen av kultur och konstnärligt arbete. Årets samtal är ett samarbete mellan PLX, Dans i Blekinge och Regionteatern Blekinge & Kronoberg.

PLX TALKS is a platform for artists to articulate their practices. The aim is to produce artist talks, videos, discussions about art and culture on an ongoing basis. PLX TALKS is a cultural platform, expressing a desire to sharpen the understanding of the importance of culture and the arts. This is a collaboration between PLX, Dans i Blekinge and Regionteatern Blekinge & Kronoberg.