PLX TJÄRÖ17~20 augusti 2023
Nils Bergendal

Nils Bergendal

Nils Bergendal är konstnär och fotograf. Han arbetar med egen bokutgivning och rumsliga installationer, gärna utanför konstens rum där avspända och oväntade möten uppstår.

PLX Tjärö är en ideal plats – detta är tredje festivalen han medverkar i. I år med Själva premissen och All tid går åt.