PLX TJÄRÖ17~20 augusti 2023
Mats Lindström

Mats Lindström

Mats Lindström arbetar som tonsättare och musiker ofta med live-elektronik där tekniken är specialbyggd för ett visst verk. One (for David Tudor) för lysrör och elektronik uppfördes första gången på Moderna Museet i Stockholm i mars 2007. Tanken var att verket som vanligt skulle ha en kort livslängd men utvecklades till Lindströms mest efterfrågade.  Olika versioner har sedan spelats på många platser, oftast i större städer. På Tjärö kommer en nytt element få premiär i form av LED-lampor som får samsas med nattfjärilar och ekon från gamla framföranden i Mexico, Beirut, Berlin och New York.