PLX TJÄRÖ 2021 ~ 19-22 AUG /PLX TJÄRÖ 2021 ~ 19-22 AUG /
PLX TJÄRÖ 2021 ~ 19-22 AUG /PLX TJÄRÖ 2021 ~ 19-22 AUG /

INFO COVID-19

Det pågår fortfarande en pandemi i Sverige och i världen och vi vill gemensamt ta ansvar för att PLX Tjärö inte bidrar till smittspridiningen. Var goda och följ de rekommendationer gällande avstånd som myndigheter har givit och tänk på att respektera och att ta hand om varandra oavsett plats på ön. Så här arbetar PLX Tjärö för allas säkerhet under festivalen:

  • Information om de allmänna rekommendationerna ges i samband med incheckning till festivalen. Det är upp till var och en att följa dessa och respektera restriktionerna på plats och mot gemene festivalare.

  • Handsprit-stationer finns utspridda på festivalområdet och camping. Vattentoaletter finns även på Tjärö. Se till att tvätta eller sprita händerna ofta.

  • Funktionärer på plats ser till att anvisa och informera på festivalområdet. De ser även till så att inte uppstår trängsel vid köbildning.

  • Scener, matområden och andra områden där trängsel kan uppstå kommer att breddas. Se till att hålla dig med ditt sällskap.

  • Vi uppmanar deltagare att hålla sig till sina sällskap. Detta gäller även i campingområdet. Vid så kallade "partytält" får sällskap max uppgå till 8 personer. Funktionärer finns på campingområdet för att bistå med hjälp och informera.

PLX uppdaterar sig varje dag under festivalen med uppföljning av eventuella problem, befarade sjukdomsfall samt sätta in åtgärder där det skulle behövas.

Om alla hjälps åt att följa föreskrifterna och de instruktioner som ges på plats så hjälper vi alla att kunna uppleva en så säker och fantastisk festival som alla har väntat på. Vi rekommenderar även alla att ta med sig egen handsprit och munskydd.

Läs gärna Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska covid-19 genom att klicka här.