PLX TJÄRÖ
Yunton Beach (SE)

Yunton Beach (SE)

På gyllene, frasiga stränder svalkar tungspetsen vid regnbågens slut solen som spirar i bländande glans till havets ljuvliga röst

Harpan färgar himlen i azur eldflugor kring en kosmisk låga långt där borta i kärlekens dimma dansande själar släcker sommarens törst

/ Artist web / Artist fb

Yunton Beach (SE)
Yunton Beach (SE)