PLX TJÄRÖ
Tony Karlsson (SE)

Tony Karlsson (SE)

Teori, form och live i ytskikt av ’verklighet’.

Tonys Platons Symposium

/ Artist web

Tony Karlsson (SE)
Tony Karlsson (SE)