PLX TJÄRÖ
Toi-let (SE)

Toi-let (SE)

SORTERA TVÄTTEN OCH ÖPPNA TVÄTTLUCKAN

OCH LÄGG I TVÄTTEN

Dra igen blixtlås.

Titta på textiliernas tvättmärkning.

Sortera tvätten efter hur smutsiga de är, kulör och material.

OBS! Lägg bygelbehåar eller liknande i en tvättpåse.

TRYCK PÅ HUVUDSTRÖMBRYTAREN

VÄLJ PROGRAM

Du väljer program genom att vrida på på programväljaren, valt program visas i displayfönstret.

STÄNG TVÄTTLUCKAN OCH TRYCK PÅ KNAPPEN

START

Återstående tid visas i timmar och minuter.

/ Artist Facebook /

Toi-let (SE)
Toi-let (SE)