PLX TJÄRÖ18~21 augusti 2022

Jonas Björne

Jonas Björne

Kandidatstudent i fri konst som ska börja sitt tredje år på Kunstakademiet i Bergen hösten 2022. Arbetar med interaktiva skulpturer, installation, performance och tidsbaserade medier. Processen drivs av viljan att förstå människan med dess medvetna och omedvetna konstruktioner och interaktioner.

Med research om bl.a. identitet, kultur, och maktförhållanden genom historien manifesteras verken ofta som mötesplatser av olika slag.