PLX TJÄRÖ
Glocken Gold (SE)

Glocken Gold (SE)

Multivitamin-juicen innehåller vitala vitaminer och näringsämnen från 32 handplockade frukter. Det finns de som brukar säga att “ett äpple om dagen håller doktorn från magen”. GG menar att 2 liter Multivitamin-Juice är bättre än all världens flos.

(GLOCKEN GOLD kan användas vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. livsvärk, huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär samt vid feber vid förkylningssjukdomar. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal)


PLX i samarbete med Tukio.

Glocken Gold (SE)
Glocken Gold (SE)