PLX TJÄRÖ
FUKK (DK)

FUKK (DK)

FUKK (Forenede Uafhængige Københavnske Kunstnere – eller United Independent Copenhagen Artists) är ett konstnärskollektiv som grundades 2011 som ett alternativ till formella konstinstitutioner och akademier. FUKK fungerar som ett forum för det experimentella, där kollektiv kreativitet, passion och kunskap står som överskridande konstnärlig agenda. I grund och botten handlar allt om lekfullhet och kärlek. Det tar de med sig när de nu gästar PLX på Tjärö! / Artist page

FUKK (DK)
FUKK (DK)