PLX TJÄRÖ
Francesca Burattelli (DK/IT)

Francesca Burattelli (DK/IT)

Francesca Burattellis förening av musik och konst ger en tydlig performativ aspekt till hennes musikaliska praktik. Musiken förflyttar sig mellan noise och industrial, med ett mörkt och repetitivt sound, men mjukas upp av en pop-metod framkallad av röster och ett delvis förvrängt orkesterdjup. Kompositionerna karakteriseras av atypiska strukturer och gåtfulla texter som kontrasteras med återkommande inslag av musikaliska klichéer.

/ Artist web / Vimeo

Francesca Burattelli (DK/IT)
Francesca Burattelli (DK/IT)