PLX TJÄRÖ
FILMKLYFTAN

FILMKLYFTAN

PLX Translunar videokonstprogram 2018

en filmisk plats

en cinematisk ton

mitt i klyftan skiner projektorns rop

en samlad plats för konst och bild

en samlingspunkt i nattetid

FILMKLYFTAN
FILMKLYFTAN