PLX TJÄRÖ18~21 augusti 2022

Field Lab

Field Lab

Field Lab är ett performativt verk där ett fältlaboratorium med diverse mätinstrument, ljud- och ljus-alstrande apparatur, displayer interagerar med besökare samt öns geo- och biomagnetiska kraftfält. Experiment utförs i det elektromagnetiska landskapet. Värden uppmäts och dokumenteras audiovisuellt, t.ex: mykorrhiza-symbiosen i rottrådarna och ända ut i bladnervernas elektriska spänning.