PLX TJÄRÖ18~21 augusti 2022

Nils Bergendal & Hans Appelqvist

Nils Bergendal & Hans Appelqvist

Nils Bergendal är konstnär och fotograf. Han arbetar med egen bokutgivning och rumsliga installationer, gärna utanför konstens rum där avspända och oväntade möten uppstår. PLX Tjärö är en ideal plats – detta är tredje festivalen han medverkar i. I år med "Själva premissen" och "All tid går åt". Hans Appelqvist är kompositör och artist. Han har varit verksam sedan början av 2000-talet. För närvarande slutför han musiken till hans senaste musikprojekt “A Shot at Beauty”.

Bild på "Själva premissen" av Nils Bergendal & Ossian Ekman, PLX Tjärö augusti 2021.