PLX TJÄRÖ18~21 augusti 2022

Badi

Badi

Badi med sin vackra franska rap spelar på Klippan lördag. Med rötter i Kongo och uppväxt i Belgien lever han den verklighet som många med utomeuropeiska rötter delar. Arvet från sina anfäders förflutna och livet som modern europé.  För att citera Badis egna ord: "I like the conscious lyrics, but at the same time, it’s difficult to be heard with conscious lyrics. Since a lot of people are on the dancefloor, I wanted to catch the attention of the people. If I can make them dance and at the same time they can think of my lyrics, I think it’s a good compromise. That’s the way I prefer to give my message."