My Zachrisson och Olle Arbman

My Zachrisson och Olle Arbman

Herrskapets sug efter en ny rekreationsyta blev allt för påtagligt. På luftslottets ägor byggs ett nytt vindpusthus; en korsning mellan lusthuset och vindögat. Av sten, träd och vind reser vi ett skelett. Blås förbi. Blås in, blås ut.

My och Olle träffades när de studerade ihop på Konstfack (2014). Inom sina respektive praktiker jobbar de med form, rum, scenografi och hantverk.