Underwater_Squad

Underwater_Squad

Underwater_Squad (WWW/irlworld)

Öppningsritual 

PLX TJÄRÖ 2019 22 AUG 

 

 

Vi hyllar friheten och det som man inte kan se med blotta ögat. Det är känslor inom dig som kan uttrycka sig precis som det vill. Vi skapar en plats tillsammans där utforskningen med ditt egna jag letas samtidigt som andra kanske letar efter liknande känslor. Vi vet lika lite om havets djupa botten som vi vet om de oändliga universumet. Öppna porten till en plats där vi själva öppnar upp oss, öppnar in oss. Där träd, berg, jord, vind, vatten, värme möts. Det levande bestämmer hur den ska upplevas precis, då, nu tillsammans.

 

Du är fri

Blotta dig för dig själv

göm dig 

andas

lyssna på avstånd

känn rörelserna

bli berörd

reser vi oss

upp

in

ut

?