Nils Bergendal

Nils Bergendal

Instagram

Seriösa försök En multimedia-installation innehållande ett framförande av Johann Sebastian Bachs Aria ur Goldbergvariationerna. Nils ska utifrån tungan och munhålan göra en så fullödig tolkning av Arian som möjligt. Slutresultatet är en installation som liknar en sprängskiss.