I trädgården med Karin och Elsa

I trädgården med Karin och Elsa

I trädgården med Karin och Elsa är en podcast av och med en kyrkogårdsarbetande landskapsarkitekt  och en trädgårdsingenjör. I podcasten diskuteras växter i så väl trädgårdar som i mer naturliga habitat. Det pratas trädgårdskultur i stort och inte sällan om trädgårdshistoria mer specifikt.

På Tjärö ligger fokus i såväl livepod som i naturquiz på det speciella med ett naturreservat, om växterna på ön och på skärgårdslandskapets natur.