BOMB

BOMB

Recension (All About Jazz)

Live Video (Discovery Festival)

"Bomb är uttrycket för nedslaget. Bästa fyndet." Trion Bomb gjorde succé på festivalen Discovery i London dagen efter att bomben i Londons tunnelbana briserade 2017. En revansch för bomben som begrepp.

De senaste åren har trion gjort avtryck i spridda delar av Europa med sin obarmhärtiga energi, sin oförtrutna vilja att förtäta och dekonstruera massa av rytmer och atonalitet till både lyssnares och kritikers förtjusning."